:
VISI DAN MISI


VISI

Madrasah Idrisiah Terus Gemilang Menjelang 2015

MISI

“ Melaksanakan sistem pendidikan yang terbaik untuk melahirkan generasi ulama’ dan umara’ yang gemilang dalam bidang akademik, ko-kurikulum, akhlak dan fizikal yang sihat berpaksikan sistem tadbir urus yang terbaik dan cemerlang."