:
SUBJEK KSSM KBD


Senarai Subjek Mengikut Tingkatan (KSSM dan KBD)

ALIRAN PENGAJIAN KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM) DINI
TINGKATAN 1 - 3

PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

 

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sains
 5. Sejarah
 6. Geografi
 7. Reka Bentuk Teknologi / Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)
 8. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)
 9. Pendidikan Seni Visual (PSV)
 10. Asas Sains Komputer
 1. Usul al-Din
 2. Al-Syariah
 3. Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu’asirah
ALIRAN PENGAJIAN KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM) KURIKULUM KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN KURIKULUM DINI / AZHARI
4 IBNU KHALDUN 4 IBNU SINA 4 IBNU RUSHD 4 IBNU TAIMIYAH SEMUA TINGKATAN 4
PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Lughatul Arabiah wal Mu'asirah/ Bahasa Arab
 6. Pendidikan Jasmani
 7. Matematik Tambahan
 8. Fizik
 9. Kimia
 10. Biologi
 11. Usuluddin
 12. Syariah
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Lughatul Arabiah wal Mu'asirah/ Bahasa Arab
 6. Pendidikan Jasmani
 7. Matematik Tambahan
 8. Fizik
 9. Kimia
 10. Sains Komputer
 11. Pendidikan Quran Sunnah
 12. Pendidikan Syariah Islamiyah
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Lughatul Arabiah wal Mu'asirah/ Bahasa Arab
 6. Pendidikan Jasmani
 7. Sains Teras
 8. Matematik Tambahan
 9. Ekonomi Asas
 10. Prinsip Perakaunan
 11. Pendidikan Quran Sunnah
 12. Pendidikan Syariah Islamiyah
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Sains Teras
 6. Lughatul Arabiah wal Mu'asirah/ Bahasa Arab
 7. Pendidikan Jasmani
 8. Sains Teras
 9. Usuluddin
 10. Syariah
 11. Manhaj
 12. Adab
 1. Nahu wa Sorof (B Arab) Muthalaah, Insyak wa Balaghah (B Arab 2)
 2. Tauhid wa Fekah
 3. Tafsir wa Hadis
 4. Quran wa Tajwid
 5. Tarikh Islami
ALIRAN PENGAJIAN KURIKULUM KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN
SEMUA TINGKATAN 5 SAINS TULEN SASTERA IKHTISAS SASTERA IKHTISAS
PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Pend. Al-Quran & As-Sunnah
 6. Pend. Syariah Islamiah
 7. Bahasa Arab
 8. PSK
 9. PJPK
 1. Matematik Tambahan
 2. Fizik 
 3. Kimia 
 4. Biologi (PILIHAN)
 5. Sains Komputer (PILIHAN)
 1. Matematik Tambahan
 2. Prinsip Akaun
 3. Perniagaan
 1. Pend. Al-Quran & As-Sunnah
 2. Pend. Syariah Islamiah